Hvilken by ønsker vi fremover?

Der er for tiden to meget varme emner som bl.a. bliver debatteret heftigt i de lokale Facebook-grupper (og diverse politiske udvalg).

1) Kunne der være værdi for byen i at bygge i højden i området umiddelbart vest for stationen? Vil vi miste eller vinde ved fx at tillade op til 6 etager i lige præcis dét område?

2) Skal hele “Humlebæk Syd” friholdes for byggeri og veje? Skal Dauglykkebakkerne? Og skal alle nye initiativer derfor fra nu af og fremover placeres i kommunens andre bysamfund?

Og det er i sagens natur ikke kun et spørgsmål om naturbevarelse, men også om samlet livskvalitet for indbyggerne.

Skal man kunne blive boende i Humlebæk når man bliver plejekrævende?

Er Humlebækhallen OK fordi den er 50+ og er tennishallen en skamplet bare fordi den er ny?

For en forening som Humlebæk Kulturforsyning der både laver lokale byvandringer, har brug for lokaler til arrangementer og i sit DNA arbejder for en by der både har natur og liv, er det en vigtig debat.

Og vi kan simpelhen ikke udtrykke det bedre end nogen forleden gjorde i en af de mange parallelle tråde:

“Skal vi så ikke bevare naturen, der hvor den er bevaringsværdig, og placere de andre vigtige ting, der hvor de ødelægger mindst muligt”.