KULTUR3050 har som formål at arbejde for Humlebæk som en spændende og levende by. Det gør vi både ved selv aktivt at arrangere, men også ved at støtte op om tiltag, der kan gavne den målsætning.
Foreningen  deltager derfor aktivt i debatter, hvor vi kan støtte op om en styrkelse af bylivet. Vi har fx på Facebook både bakket op om nye legepladser, permanente kunstværker, byudvikling der tilgodeser mest muligt byliv o.l. – og vil også gøre det fremover. Du kan støtte den indsats ved at melde dig ind.
I foreningens vedtægter er det formuleret sådan her:

Stk.1. Foreningens formål er at øge mængden og mangfoldigheden af kulturelle aktiviteter og tilbud i Humlebæk og omegn:

a. Formålet søges opfyldt både ved at gennemføre egne arrangementer, men også gennem samarbejde med (og støtte til) øvrige aktører med overensstemmende målsætning.

b. Gennem disse aktiviteter og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen arbejdes på længere sigt for at højne folkeoplysningen og dermed byens borgeres evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engagerende i samfundet.