Kære medlemmer af Humlebæk Kulturforsyning.

På det seneste har der været lidt stille som følge af beslutningen på sidste generalforsamling om at lave færre men større arrangementer og indsatser.

Men nu skal vi i gang igen – Der indkaldes derfor til generalforsamling torsdag d. 30/3 kl. 18 i KulturStationen.

De har bedt os om at rydde vores køleskab, så et af punkterne er at fordele vores barbeholdning – husk derfor endelig poser eller tasker.

Dagsordenen ifølge vedtægterne.

1 Valg af dirigent
2 Valg af referent
3 Formandens beretning
4 Regnskabsaflæggelse
5 Behandling af indkomne forslag
6 Fastsættelse af kontingent for begge medlemstyper
7 Godkendelse af budget
8 Formanden er på valg i år (2-årig periode)
9 Næstformanden er ikke på valg i år
10 Valg af kasserer.
11 Valg af revisor og en revisorsuppleant
12 Eventuelt
13 Fordeling af varebeholdning

Indkomne forslag eller andre ændringer vil blive opdateret her på siden.

De bedste hilsener
Bestyrelsen