Generalforsamling i Humlebæk Kulturforsyning

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 25/01/2020
lørdag 14:00 - lørdag 15:00

Lokation
KulturStationen

Kategori


Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for begge medlemstyper
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand (2-årig periode)
 9. Valg af næstformand (2-årig periode forskudt i forhold til formanden)
 10. Valg af kasserer.
 11. Valg af revisor og en revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Tilmeldinger

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.