Generalforsamlingen bliver denne gang via mail

På grund af Corona-smittefaren har bestyrelsen besluttet, at vi undlader at afholde en traditionel generalforsamling, men gennemfører den pr. mail.

Da vi hverken forventer dramatiske punkter på dagsordenen eller kampvalg, vil vi i stedet gøre det på den måde at årsregnskabet, formandens beretning, budgettet for 2021, kandidater til bestyrelsen samt eventuelle indkomne forslag sendes ud når de foreligger i starten af januar, hvorefter der er en frist på tre uger til at indsende sine kommentarer.

Efter fristens udløb sendes eventuelle indkomne kommentarer til alle medlemmer, og hvis der ikke er fremkommet noget, der kræver afstemning, betragtes generalforsamlingen som gennemført. Hvis der ikke er opbakning til denne måde at gøre det på, eller der kommer henvendelser, der kræver en egentlig afstemning, så finder vi en løsning.

Vedtægter, referater m.v. findes HER