Generalforsamlingen er nu afsluttet

Pga covid19 blev årets generalforsamling afholdt pr. mail. Dvs at årsregnskabet, beretning, kandidater til bestyrelse osv blev sendt ud og der var en frist på 3 uger til at komme med kommentarer, forslag , kandidaturer eller spørgsmål.

Eftersom ingen henvendte sig indenfor fristen, betragtes bestyrelsens oplæg som vedtaget på alle punkter.

Læs referatet HER