Hvilken by ønsker vi fremover?

Der er for tiden to meget varme emner som bl.a. bliver debatteret heftigt i de lokale Facebook-grupper (og diverse politiske udvalg).

1) Kunne der være værdi for byen i at bygge i højden i området umiddelbart vest for stationen? Vil vi miste eller vinde ved fx at tillade op til 6 etager i lige præcis dét område?

2) Skal hele “Humlebæk Syd” friholdes for byggeri og veje? Skal Dauglykkebakkerne? Og skal alle nye initiativer derfor fra nu af og fremover placeres i kommunens andre bysamfund?

Og det er i sagens natur ikke kun et spørgsmål om naturbevarelse, men også om samlet livskvalitet for indbyggerne.

Skal man kunne blive boende i Humlebæk når man bliver plejekrævende?

Er Humlebækhallen OK fordi den er 50+ og er tennishallen en skamplet bare fordi den er ny?

For en forening som Humlebæk Kulturforsyning der både laver lokale byvandringer, har brug for lokaler til arrangementer og i sit DNA arbejder for en by der både har natur og liv, er det en vigtig debat.

Og vi kan simpelhen ikke udtrykke det bedre end nogen forleden gjorde i en af de mange parallelle tråde:

“Skal vi så ikke bevare naturen, der hvor den er bevaringsværdig, og placere de andre vigtige ting, der hvor de ødelægger mindst muligt”.

Fredensborg Kommune skal tage en vigtig beslutning

Hvilke  rammer skal der være for kultur i det centrale Humlebæk?


For at spille fodbold behøver man strengt taget bare en (nogenlunde flad) græsmark og et par mål. Man kan jo sagtens klæde om og gå i bad derhjemme.

Men hvis man skal drive en fodboldsklub så er det en rigtig god idé med klublokaler, omklædningsrum, en kridtmaskine og noget kiosk/cafeteria-agtigt. Både for deltagerne og tilskuerne.

På samme måde med et kulturhus. Der kan sagtens laves arrangementer i et nedlagt posthus eller på et stort set ubemandet bibliotek.

Men helt konkret så skal en maler eller kunstforening der udstiller i KulturStationen sørge for bemanding i åbningstiden, evt mørkelægning, ekstra flytbare vægge til ophængning osv.

Så for kulturlivet er det en utrolig afgørende beslutning der skal tages. Skal byen nøjes med lokaler til bibliotek og foreningsmøder eller ønsker vi et visionært hus som gør det let at skabe liv i byen.

Vil vi nøjes med “fodboldbanen” eller vil vi have en fodboldklub? Læs artiklen HER

Baggrundsinfo om ‘Oktober 43’

Lyngbygruppen medvirkede til at omkring 1000 jøder kom til Sverige. Hovedparten af gruppens medlemmer var lærere på Christianshavns Gymnasium, administrationen foregik hjemme hos Aage og Gerda i Lyngby og gruppens operationelle hovedkvarter var Hotel Gylfe i Sletten.

En del af transporterne foregik også derfra, men mange kom afsted fra Nivå, hvor strandene var mere øde. Efter skudepisoden i Sletten anvendtes primært ruter ved Smidstrup.

HER  kan man søge i de registrerede svenske data – se hvem der sejlede fra hvilken havn hvornår, hvor de gik i land og ligefrem se de dokumenter der blev udfyldt ved modtagelsen i Sverige.

Humlebæk Kulturforsyning har et meget bredt sigte

Hvis du har været med på vores cykel-sightseeing, har vi præsenteret dig for ‘Skolen i virkeligheden’ der holder til i Nederste Torp, og hvis du følger os på Facebook har du nok opdaget, at vi dér har arbejdet for, at kommunen får lov at opstille et mindesmærke for jødeflugten i oktober 43.

Vi iler derfor med at præsentere et andet eksempel på hvor godt disse ting faktisk hænger sammen. Et at de tiltag som man finder på www.skolenivirkeligheden.dk (der arbejder for at lave kvalificeret undervisning uden for klasseværelset) er dette undervisningshæfte, der belyser jødeforfølgelsen og -flugten med udgangspunkt i det der skete i lokalområdet.
Hvis du kender nogle skolesøgende børn, så giv dem et tip om hæftet “Flugten gennem Nivå” . Det er udarbejdet af ‘Gang i Fredensborg‘, der er et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Fredensborg Kommune. Se mere om dem på https://naturstyrelsen.dk/…/naturfor…/gang-i-fredensborg

Status på “Oktober 43”

Den sorte diabas til jollen er netop ankommet til stenhugger Flemming Brian Nielsen i Hedehusene.

Så efter konstruktionen af et udendørs arbejdstelt begynder han at hakke sig ind til Per Arnoldis jolle.

Den grå flise er snart færdighugget i Sverige, så nu begynder projektet bogstaveligt talt at “tage form”.

Det er fantastisk

Da rådhusuret slog 12 slag i nat havde foreningen 102 medlemmer 😁. 

Det er en fordobling i løbet af 2020, så det er med stor glæde at vi kunne trække en vinder i konkurrencen om en Utopia årgang 2006 fra Kelleris Vingård.

Blandt alle de nye medlemmer blev Ulla Kragh den heldige, og hun har allerede modtaget sin præmie.
Tillykke Ulla og godt nytår til alle vores medlemmer.
Vi kan dog altid bruge flere – både af de aktive og støttemedlemmer – så vi er meget glade når folk deler og liker vores opslag, eller på anden vis hjælper med at andre opdager foreningen og de aktiviteter vi laver. Så bliv endelig ved med det i det nye år.

Samfundssind i Humlebæk

Årets ord blev “samfundsind” og årets kulturpris gik til foreningens formand. Det udtrykker på smukkeste vis, hvor vigtig en forening som Humlebæk Kulturforsyning er. 

Affaldsindsamling er både hyggeligt og med til at bidrage til en bedre by.

Nogen melder sig ind for at deltage aktivt – andre bidrager med 123 kr./år fordi de ønsker at bo i en by der sprudler med spændende tilbud. 

Velkommen til foreningens nyeste medlemmer; Per, Connie, Lisa, Anne, Birgitta og Erik – vi er meget glade over at I vil være med til at skabe mere liv i Humlebæk og omegn.

Og jo flere medlemmer vi er – jo flere arrangementer kan vi lave.