Skal Baunebjergvej omdøbes?

Hvis man på hjemmesiden “Historiske Kort På Nettet (https://hkpn.gst.dk) søger på ØVERSTE TORP kan man finde spændende gamle kort fra Humlebæk-området skrevet med sirlig skråskrift .

På nogle af disse sker der en pudsig udvikling, som enten bare er en læse-/skrivefejl eller også vitteligt ER historisk interessant.

Stamvejene og stierne omkring Fredensborgvej har jo navne efter de gårde der lå i det oprindelige landskab. ‘Langebjergvej‘, ‘Bogårdsvej‘, ‘Skovgårdsstien‘ osv. Men på kortet fra 1860 finder man slet ingen ‘Baunebjerggaard‘ men til gengæld en Rönnebjerggaard

Udsnit af kortet fra 1860 – klik på årstallene i teksten, for at se hvordan stednavnet sydøst for Boseruopgaard ændrer sig.

Og på de efterfølgende kort (fx fra 1886 og 1903) hedder den samme ejendom Bannegjerggaard (som jo rettelig ligger i Nederste Torpen). På det viste kort kan man ovenikøbet se den senere blyantsrettelse fra “Rö” til “Ba”.

Hvad tror du – er det en gammel skrivefejl eller burde ‘Baunebjergvej’ faktisk omdøbes til ‘Rønnebjergvej’?

På de allerældste kort er det iøvrigt bondens og ikke gårdens navn der er noteret.