Veloverstået og hyggelig generalforsamling

Lørdag gennemførte foreningen sin første ordinære generealforsamling med efterfølgende foredag af Inge Glahn om sin tid som fænglemspræst.

Begge dele gik fantastisk og der var tilfredshed med både formandens beretning, regnskabsfremlæggelsen og tankerne om det nye år.

Referatet er lagt på hjemmesiden og her er klippet med glimt fra årets arrangementer: