Generalforsamlingen afholdes den 17. marts.

Den afholdes i Frivilligcentret på Teglgårdsvej 423A i Humlebæk kl. 19 og der indledes med en guidet tur hvor Erik Huber-Olsen vil fortælle om Humlebæk Teglværk og vise rundt.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for begge medlemstyper
 7. Godkendelse af budget
 8. Formanden er ikke på valg i år
 9. Valg af næstformand (2-årig periode forskudt i forhold til formanden)
 10. Valg af kasserer.
 11. Valg af revisor og en revisorsuppleant
 12. Eventuelt