Vi gennemfører koncerten udendørs

Der kan komme et par dryp, men ikke mere end at det kan klares med en paraply og lidt godt humør.
Man er også velkomen til at medbringe en festivalstol eller lidt til ganen. En anden velset mulighed er dog også at proviantere hos de lokale handlende – fx ligger Lind’s Kaffebar lige ved siden af (og man må gerne låne glassene med over på græsplænen – bare man bringer dem tilbage igen).

Medlemsmøde mandag 28/6

Mulighederne for både uden- og indendørs arrangementer er nu så lempelige at vi kan planlægge både sommerens og efterårets arrangementer. Alle medlemmer er derfor velkomne i KulturStationen på mandag den 28. juni kl. 19, hvor der både bliver mulighed for at hjælpe med de arrangementer der allerede ER igangsat og byde ind med forslag til yderligere aktiviteter.

Konkret er vi allerede i gang med 5 udendørs-arrangementer, men ikke mindst til efterårsprogrammet, er vi meget interesseret i hvad DU har af forslag. Vi håber derfor at så mange medlemmer som muligt dukker op – uanset om man er aktiv og har lyst til et give en hånd eller er støttemedlem der bakker op om foreningens formål om at skabe mere liv i Humlebæk ved at betale kontingentet på 123,- om året. (Hvis du endnu ikke har betalt for i år, så kig ind på http://kultur3050.dk/om).

Foreningen byder naturligvis på lidt til ganen, men håber ikke mindst på at møde både nye og gamle medlemmer af foreningen og komme i gang med at forberede nye aktiviteter.

De næste to arrangementer er udendørs koncerter den 31/7 og 21/8. Læs mere om dem på https://kultur3050.dk/sommer21.pdf

Sommer i Humlebæk (liv i den grønne trekant ved stationen)

Humlebæk Kulturforsyning er i samarbejde med Fredensborg Kommune og en række andre foreninger og handlende gået sammen om at skabe liv i hjertet af Humlebæk hen over sommeren.

Under den fælles hat Sommer i Humlebæk har foreninger, bibliotek og  Linds Kaffebar sammensat et spændende program, hvor byrummet i den grønne trekant ved stationen tilsættes liv og glade dage.


Hele hele programmet HER

I dag er det årsdagen for drabet på den lokale frihedskæmper Gerhard Johansen – sørgeligt få dage inden befrielsen.

På Kulturforsyningens NORD-byvandringer hædrer vi ham ved at afspille dette vers af “En Lærke letted” om dem der betalte den højeste pris.

“ Vi mindes stille de tapre døde,
hvis navne lever i Danmarks navn,
og takken søger til dem, der segned’,
og dem, der sidder med tunge savn.
Gud trøste dem, der har lidt og stridt,
til det blev forår og Danmark frit.”

Læs mere om ham og se hele billedserien på arkiv.dk

Det nærmer sig…

Enhver der har prøvet at bygge med LEGO kender den frydefulde stemning man kommer i, når der kun udestår at placere de sidste klodser på rette plads og nyde at projektet er kommet i mål.

Per Arnoldi og stenhugger Flemming Brian Nielsen må være SÅ spændte på at de få (men tunge) elementer snart bliver sat sammen og bliver til ‘Oktober 43’.

Generalforsamlingen er nu afsluttet

Pga covid19 blev årets generalforsamling afholdt pr. mail. Dvs at årsregnskabet, beretning, kandidater til bestyrelse osv blev sendt ud og der var en frist på 3 uger til at komme med kommentarer, forslag , kandidaturer eller spørgsmål.

Eftersom ingen henvendte sig indenfor fristen, betragtes bestyrelsens oplæg som vedtaget på alle punkter.

Læs referatet HER

 

KULTUR3050 har som formål at arbejde for Humlebæk som en spændende og levende by. Det gør vi både ved selv aktivt at arrangere, men også ved at støtte op om tiltag, der kan gavne den målsætning.
Foreningen  deltager derfor aktivt i debatter, hvor vi kan støtte op om en styrkelse af bylivet. Vi har fx på Facebook både bakket op om nye legepladser, permanente kunstværker, byudvikling der tilgodeser mest muligt byliv o.l. – og vil også gøre det fremover. Du kan støtte den indsats ved at melde dig ind.
I foreningens vedtægter er det formuleret sådan her:

Stk.1. Foreningens formål er at øge mængden og mangfoldigheden af kulturelle aktiviteter og tilbud i Humlebæk og omegn:

a. Formålet søges opfyldt både ved at gennemføre egne arrangementer, men også gennem samarbejde med (og støtte til) øvrige aktører med overensstemmende målsætning.

b. Gennem disse aktiviteter og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen arbejdes på længere sigt for at højne folkeoplysningen og dermed byens borgeres evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engagerende i samfundet.